Söka bostad

Partillebo hyr ut lediga lägenheter via egen bostadskö. Lägenheterna är endast avsedda för permanent boende. Sökande och medsökande ska vara gifta eller sambos med äktenskapsliknande samlevnad, där syftet är att båda ska bo långsiktigt i bostaden.

Hälften av lägenheterna går till redan boende hos Partillebo som vill flytta internt och hälften går till externa sökande. För att möjliggöra kvarboende erbjuds oftast lägenheter om 4 - 5 rok till redan boende hos Partillebo. Varje ledig lägenhet publiceras på hemsidan under minst 3 dygn.

Kötiden för externt sökande räknas från det att en registrering görs och den måste uppdateras av kunden själv minst en gång var 12:e månad, i annat fall avregistreras man och man måste förnya sin registrering (det nya datumet gäller då som ködatum).

Dödsbon med 1 månads uppsägningstid erbjuds alltid externa sökande först.

Hushållets totala nettoinkomst (efter skatt) ska vara minst 2,5 gånger hyran. För pensionärer gäller 2,25 gånger hyran. Ex. hyra: 6 000 kr/mån kräver en bruttoinkomst på 19 000 kr/mån och för en pensionär 13 500 kr/mån.

Lägenheterna är dimensionerade utifrån max antal personer/lägenhet. Vi tillåter:

  • 1 rum och kök, 2 personer
  • 2 rum och kök, 3 personer
  • 3 rum och kök, 5 personer
  • 4 rum och kök, 7 personer