Visselblåsarfunktion

Vi på Partillebo och Partille Energi anser att det är av största vikt att bedriva affärer på ett öppet och etiskt sätt. Vi vill att våra medarbetare och andra som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga nog att säga ifrån om de misstänker att någon olaglig, oärlig eller diskriminerande aktivitet förekommer på Partillebo eller Partille Energi. Det är därför vi har valt att använda Whistlelink, en trygg och säker visselblåsarkanal där du anonymt och säkert kan rapportera misstänkta oegentligheter.

All information som tas emot och hanteras i Whistlelink behandlas ytterst konfidentiellt. Allt du behöver göra för att skicka in din rapport är att gå till https://partillebokoncernen.whistlelink.com/ och följa instruktionerna.