Hyreshöjning bostäder 2023

Förhandlingen med Hyresgästföreningen i Region Västra Sverige om nya bostadshyror för 2023 blev klar den 3 mars.

Resultatet offentliggörs idag den 10 mars och informationen når våra hyresgäster genom brev som vi själva delar ut.

Snittet blir 4,0 %, som differentieras mellan 2,2 % och 4,5 %, beroende på fastighetens standard och om vatten, värme eller el ingår i grundhyran.

De nya hyrorna börja gälla från 1 april.