SIMBO - Partilles nya sim- och friskvårdsanläggning

Simbo är en sim- och friskvårdsanläggning med ovanpåliggande bostäder, som ska ligga granne med Partille Arena.

entreskiss.png

Förutom en simhall med en 25x25-metersbassäng, omklädningsrum, barnpooler och eventuellt en utomhusrutschbana planeras också lokalytor för ett tänkt yogacenter och andra verksamheter samt ca 220 bostäder. Premiärbadet förväntas ske i slutet av 2024 och resterande delar av kvarteret beräknas bli klara under 2025.

kvartersskiss.png

Nu pågår en första projektering och framtagning av underlag så att kommunfullmäktige efter sommaren ska kunna ta ett beslut om investeringen för simhallen. Budget för simhallen är 475 miljoner. Partillebos styrelse ska efter sommaren ta beslut om investeringen för SIMBO-projektet i sin helhet, alltså även inkluderat bostäderna och de andra delarna i projektet.

Anläggningen kommer att få en mer detaljerad presentation här på hemsidan under projektets gång. Där kommer lokalintressenter och bostadssökande kunna få mer information om intresseanmälan.