Energispartips

Vi behöver alla bidra till att minska vår el- och energianvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om alla hjälps åt. Både det vi gör hemma som vad vi bidrar med på jobbet spelar roll.

Här hittar du enkla, men effektiva tips och rekommendationer för hur du kan bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

I det korta perspektivet har kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har fört med sig höga elpriser och sämre möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen.

Genom att använda mindre energi hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

I ett större perspektiv har vi bara en planet och det är den som sätter ramarna för utnyttjandet av våra naturtillgångar. Nu “lånar” vi av kommande generationer. Det ställer krav på en förändrad konsumtion hos oss alla och en mer effektiv användning av våra resurser, som till exempel vår energianvändning.

På det lokala planet kan vi på Partillebo tillsammans med våra hyresgäster bidra till att Partille utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt samtidigt som vi också bidrar nationellt och globalt.

Energispartips