Lägenhetsbyte

Har man ett förstahandskontrakt kan man ha rätt att byta sin lägenhet.

Enligt hyreslagen ska den som ansöker ha beaktansvärda skäl för bytet, det kan till exempel vara så att vid ändrade familjeförhållanden finns behov av mindre eller större bostad. Huvudregeln säger att man ska ha bott minst ett år i nuvarande lägenhet och att det ska ha skett en förändring. Bytet ska inte medföra påtaglig olägenhet för hyresvärden och inga andra skäl ska tala emot bytet.

Beskriv och styrk dina egna skäl noga i din ansökan.

Förutsättningen för ett byte är att båda parter avser att bo permanent i den nya bostaden och att bytet kan godkännas av Partillebo. För att Partillebo ska kunna godkänna bytet fordras även att bytesparten har tillräcklig inkomst för hyran, inte har några betalningsanmärkningar och inte har misskött tidigare boende.

Tänk på att lämna in komplett ansökan i god tid, behandlingstiden är beräknad till 6 - 8 veckor.

Vid ansökan om lägenhetsbyte måste Partillebos egen blankett användas och du finner blanketten i den rosa rutan här bredvid.