Årsredovisningar

Partillebo AB är ett fastighetsbolag som verkar i Partille. Vår vision är ”Tillsammans skapar vi den bästa framtiden i Partille”. Moderbolaget äger, förvaltar, bygger och hyr ut bostäder och lokaler.

Dotterbolaget Partillebo Parkering AB handhar parkeringsverksamhet.
Partillebo AB ägs av Parthaella AB, vilket i sin tur ägs av Partille kommun
som även är Partillebos största kund som lokalhyresgäst.