Överlåtelse av hyreskontrakt

En bostadslägenhet får aldrig överlåtas till annan utan Partillebos tillstånd.

Enligt hyreslagen 34 § kan man dock som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre skall använda lägenheten.

En inneboende eller andrahandshyresgäst kan aldrig överta hyreskontraktet.

En förutsättning för överlåtelse är att den du önskar överlåta till är närstående till dig. Med närstående menas i det här sammanhanget exempelvis en sambo eller ett barn.

För överlåtelse krävs också att man varaktigt har sammanbott. Enligt den praxis som finns krävs cirka tre års sammanboende för att det skall betraktas som varaktigt.

En ytterligare förutsättning för att överlåtelse skall kunna ske är att den som skall överta lägenheten uppfyller våra ekonomiska krav och att det inte har varit några störningar eller andra problem med boendet i lägenheten.

Vid dödsfall skall "dödsfallsintyg med släktutredning" bifogas ansökan.

Handläggningstiden är ca 6 - 8 veckor.