Fullmakt nycklar

Om ni inte kan hämta ut era nycklar själva kan ni använda denna fullmakt, så att någon annan kan hämta nycklarna i ert ställe.